آدرس : جزیره کیش – میدان ساحل – ساختمان دیپلمات – طبقه 2 - واحد 212   

کدپستی:  7941895960
تلفن تماس :  8-44461224-076